سهراب بابایی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
450,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سهراب بابایی
400,000 تومان 12 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سهراب بابایی
50,000 تومان 2 اسفند 1399
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//