میروریتی چگونه کار می کند؟

قلب خودتون و دوستانتون رو مهربان کنید


مشارکت کنید، اشتراک بذارید و بازکمپ بسازید؛ ما حواسمون به محبت شما هست

  • کمپین ها: 7
  • جذب مشارکت تا کنون: 1,879,588,110 تومان
  • مشارکت کننده: 2472 نفر

داستان‌های موفق

مشاهده همه
  • اشتغال زایی
  • اسلام شهر

کوک دل

  • اشتغال زایی
  • تهران

چرخ زندگی

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//