طلوع بی نام و نشانها
جذب مشارکت
532,010,000 تومان
کمپین
1
اشتراک گذاری
0
0 کمپین فعال در حال جذب مشارکت می‌باشند
حامی آسیب دیدگان از اعتیاد, کارتن خوابی و آسیب اجتماعی

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.

طلوع بی نام و نشانها
10,000 تومان 13 اسفند 1402
طلوع بی نام و نشانها
(خیریه جدید)

سرپناهی برای فردا

تاکنون کمپینی را نپسندیده‌ است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//