آراد سالاری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
950,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آراد سالاری
100,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

آراد سالاری
50,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

آراد سالاری
800,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//