سامان دهقان
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
750,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سامان دهقان
200,000 تومان 16 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

سامان دهقان
500,000 تومان 7 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سامان دهقان
50,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//