محمدطاها محسنی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
1,150,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
محمدطاها محسنی
150,000 تومان 10 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

محمدطاها محسنی
1,000,000 تومان 6 اسفند 1399
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//