محمدطاها محسنی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
1,150,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
محمدطاها محسنی
150,000 تومان 10 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

محمدطاها محسنی
1,000,000 تومان 6 اسفند 1399
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//