سالار سلیمانی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
2,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سالار سلیمانی
150,000 تومان 15 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

سالار سلیمانی
500,000 تومان 9 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سالار سلیمانی
300,000 تومان 24 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

سالار سلیمانی
50,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سالار سلیمانی
1,000,000 تومان 20 اسفند 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//