فرشاد حاتمی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
1,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرشاد حاتمی
150,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

فرشاد حاتمی
800,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

فرشاد حاتمی
50,000 تومان 7 اسفند 1399
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//