نفس طباطبایی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
450,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
نفس طباطبایی
150,000 تومان 12 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

نفس طباطبایی
300,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//