سمانه موسوی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
700,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سمانه موسوی
300,000 تومان 7 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سمانه موسوی
400,000 تومان 19 آبان 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//