مهسا معصومی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
0 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
مهسا معصومی
500,000 تومان 5 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

 • حس خوب
 • توانمندسازی
 • تخت
 • پایان یافته
(خیریه جدید)

تهیه تخت سه شکن برای یک خانم دارای مشکل حرکتی

یک خانم دارای مشکل حرکتی (معلولیت جسمانی) نیاز به تخت سه شکن بیمارستانی جهت تسهیل زندگی روزانه ش دارد....

0% از 13,000,000 تومان
1130 روز از مهلت گذشته
 • کفش نو
 • کودک کار
 • هم دلی
 • پایان یافته
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تهیه کفش برای کودکان کار تهران...

100% از 9,000,000 تومان
1130 روز از مهلت گذشته
 • ساخت
 • دیوار
 • مهربانی
 • پایان یافته
(خیریه جدید)

ساخت دیوار حیاط برای تامین امنیت

خانه ای در حومه‌ی هشتگرد نیاز دارد حیاطش دیوارکشی شود تا امنیت خانه و ساکنین آن تامین گردد......

100% از 12,200,000 تومان
1132 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//