حامد بوالحسنی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
2,550,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
حامد بوالحسنی
1,000,000 تومان 4 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

حامد بوالحسنی
550,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

حامد بوالحسنی
1,000,000 تومان 12 اردیبهشت 1400
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

حامد بوالحسنی
1,000,000 تومان 11 اردیبهشت 1400
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//