امير نادری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
400,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
امير نادری
100,000 تومان 7 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

امير نادری
150,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

امير نادری
100,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

امير نادری
50,000 تومان 18 بهمن 1399
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

خط مهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//