ف رستمی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
5,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
ف رستمی
5,000,000 تومان 23 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

  • مهربانی
  • اشتغال
  • حمایت
  • پایان یافته

چرخ زندگی

خانمی سرپرست خانوار ،خلاق و کارآفرین جهت گرداندن چرخ زندگی و احیای کارگاه خیاطی خود نیاز به یاری دارد. .احیای کارگاهی به جهت ایجاد اشتغال برای حداقل 1...

98% از 300,000,000 تومان
687 روز از مهلت گذشته
  • مهربانی
  • خیاطی
  • ایجاد شغل
  • پایان یافته

کوک دل

دل را به مهربانی کوک کنیم..در کمپین “کوک دل” قرار است تا با همراهی خیرین عزیز، یک کارگاه خیاطی در منطقه اسلامشهر استان تهران تجهیز و بهره‌برداری شود. ...

124% از 600,000,000 تومان
573 روز از مهلت گذشته
  • پایان یافته

زنگ امید

کمپین زنگ امید، با امید به اینکه یک فردای روشن می تواند همه ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند، اقدام به تجهیز طبقه ی دوم مدرسه ای در محله امام زاده ...

68% از 350,000,000 تومان
280 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//