فتانه فريفته
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
50,000 تومان
مشارکت مستقیم
5,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

فتانه فريفته
50,000 تومان از طریق 1 نفر برای

فردای روشن

فتانه فريفته
2,000,000 تومان 3 بهمن 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

فتانه فريفته
2,000,000 تومان 31 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

فتانه فريفته
1,000,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

  • مهربانی
  • اشتغال
  • حمایت
  • پایان یافته

چرخ زندگی

خانمی سرپرست خانوار ،خلاق و کارآفرین جهت گرداندن چرخ زندگی و احیای کارگاه خیاطی خود نیاز به یاری دارد. .احیای کارگاهی به جهت ایجاد اشتغال برای حداقل 1...

98% از 300,000,000 تومان
687 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//