هلیا تقی زاده
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
600,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
هلیا تقی زاده
150,000 تومان 7 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

هلیا تقی زاده
150,000 تومان 5 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

هلیا تقی زاده
300,000 تومان 2 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//