هادی رجبی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
1,000 تومان
مشارکت مستقیم
3,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
هادی رجبی
1,000 تومان 23 آذر 1400
سارا زیبافر
به نفع کمپین سرای گوهر

کمک

هادی رجبی
1,000 تومان 20 آذر 1400
هادی رجبی
به نفع کمپین چند متر مهربانی

کادوی تولد

هادی رجبی
1,000 تومان 20 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

 • ایجاد شغل
 • مرکز تماس
 • آموزش
 • پایان یافته

خط مهر

خرید تجهیزات برای ساخت یک مرکز تماس در محل خیریه آرا و ایجاد اشتغال برای 12 نفر خانم جوان آموزش دیده در خیریه آرا و خیریه رعدالغدیر...

100% از 150,000,000 تومان
774 روز از مهلت گذشته
 • آموزش
 • محبت
 • کارافرینی
 • پایان یافته

فردای روشن

کمک به برگزاری دوره آموزشی آرایشگری برای 1 خانم و 4 پسر و همچنین برگزاری دوره ی آموزشی Icdl برای 2 پسر.این مهرجو های عزیز از بچه های کار هستند و یا از...

126% از 26,900,000 تومان
753 روز از مهلت گذشته
 • دختران
 • درمان و پیشگیری
 • پایان یافته

سرای گوهر

سرای گوهر، سرپناه امن دختران سرزمینمان... میخواهیم شب یلدای سال ۱۴۰۰ را موثرتر از سال‌های گذشته، در کنار دختران میهنمان جشن بگیریم. همراه با هم برای ...

119% از 500,000,000 تومان
483 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//