فرهاد اکبری
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
950,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرهاد اکبری
400,000 تومان 6 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

فرهاد اکبری
50,000 تومان 4 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

فرهاد اکبری
500,000 تومان 2 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//