ممدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
410,000 تومان
مشارکت مستقیم
1,004,000 تومان
بازکمپین فعال
0

ممدی
10,000 تومان از طریق 1 نفر برای

چند متر مهربانی

ممدی
400,000 تومان از طریق 2 نفر برای

سرای گوهر

ممدی
500,000 تومان 4 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

ممدی
2,000 تومان 22 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

ممدی
2,000 تومان 19 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

ممدی
1,000,000 تومان 11 اردیبهشت 1400
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//