سالار مرتضوی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
300,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سالار مرتضوی
100,000 تومان 11 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

سالار مرتضوی
200,000 تومان 2 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//