سپهر نجفی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سپهر نجفی
150,000 تومان 8 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سپهر نجفی
200,000 تومان 28 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

سپهر نجفی
50,000 تومان 25 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

سپهر نجفی
100,000 تومان 25 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//