آرمين اشرفی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
425,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
آرمين اشرفی
25,000 تومان 15 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

آرمين اشرفی
150,000 تومان 5 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

آرمين اشرفی
150,000 تومان 5 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

آرمين اشرفی
100,000 تومان 27 آذر 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//