فرود عظیمی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
فرود عظیمی
50,000 تومان 20 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

فرود عظیمی
150,000 تومان 7 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

فرود عظیمی
300,000 تومان 26 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//