افشين عابدی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
افشين عابدی
300,000 تومان 7 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

افشين عابدی
50,000 تومان 3 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

افشين عابدی
150,000 تومان 1 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//