مریم رجبی
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
4,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
مریم رجبی
1,000 تومان 21 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

مریم رجبی
1,000 تومان 20 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

مریم رجبی
2,000 تومان 22 آذر 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

  • مهربانی
  • خیاطی
  • ایجاد شغل
  • پایان یافته

کوک دل

دل را به مهربانی کوک کنیم..در کمپین “کوک دل” قرار است تا با همراهی خیرین عزیز، یک کارگاه خیاطی در منطقه اسلامشهر استان تهران تجهیز و بهره‌برداری شود. ...

124% از 600,000,000 تومان
318 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//