غزاله
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
9,665,000 تومان
مشارکت مستقیم
10,500,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

غزاله
1,110,000 تومان از طریق 16 نفر برای

چرخ زندگی

غزاله
8,555,000 تومان از طریق 129 نفر برای
غزاله
10,000,000 تومان 14 تیر 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین چرخ زندگی

بهترین کادوی تولدم

غزاله
500,000 تومان 4 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

  • آموزش
  • محبت
  • کارافرینی
  • پایان یافته

فردای روشن

کمک به برگزاری دوره آموزشی آرایشگری برای 1 خانم و 4 پسر و همچنین برگزاری دوره ی آموزشی Icdl برای 2 پسر.این مهرجو های عزیز از بچه های کار هستند و یا از...

126% از 26,900,000 تومان
749 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//