سامان حسینی نسب
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
321,210,339 تومان
مشارکت مستقیم
312,400,000 تومان
بازکمپین فعال
0

سامان حسینی نسب
8,210,000 تومان از طریق 36 نفر برای

فردای روشن

سامان حسینی نسب
2,260,000 تومان از طریق 14 نفر برای
سامان حسینی نسب
6,700,000 تومان از طریق 22 نفر برای

چرخ زندگی

سامان حسینی نسب
225,800,229 تومان از طریق 84 نفر برای
سامان حسینی نسب
1,850,000 تومان از طریق 10 نفر برای
سامان حسینی نسب
400,000 تومان از طریق 3 نفر برای

زنگ امید

سامان حسینی نسب
10,000,000 تومان 8 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

سامان حسینی نسب
10,000,000 تومان 11 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سامان حسینی نسب
200,000 تومان 4 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

سامان حسینی نسب
20,000,000 تومان 23 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

سامان حسینی نسب
20,000,000 تومان 20 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

سامان حسینی نسب
150,000,000 تومان 24 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

سامان حسینی نسب
50,000,000 تومان 26 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سامان حسینی نسب
50,000,000 تومان 2 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سامان حسینی نسب
1,000,000 تومان 14 اردیبهشت 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین فردای روشن

عمو رضا جون روحت شاد

سامان حسینی نسب
200,000 تومان 11 اردیبهشت 1400
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

سامان حسینی نسب
1,000,000 تومان 11 اردیبهشت 1400
نیکان ماموت
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

  • کفش نو
  • کودک کار
  • هم دلی
  • پایان یافته
(خیریه جدید)

تهیه کفش برای بچه های کار

تهیه کفش برای کودکان کار تهران...

100% از 9,000,000 تومان
695 روز از مهلت گذشته
  • پایان یافته

زنگ امید

کمپین زنگ امید، با امید به اینکه یک فردای روشن می تواند همه ی دیروزهای از دست رفته را جبران کند، اقدام به تجهیز طبقه ی دوم مدرسه ای در محله امام زاده ...

68% از 350,000,000 تومان
201 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//