امید آذیش
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
128,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
امید آذیش
30,000,000 تومان 1 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

امید آذیش
3,000,000 تومان 5 بهمن 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

امید آذیش
25,000,000 تومان 3 بهمن 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

امید آذیش
20,000,000 تومان 27 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

امید آذیش
50,000,000 تومان 2 شهریور 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//