مام ژن
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
20,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
مام ژن
5,000,000 تومان 16 بهمن 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

مام ژن
5,000,000 تومان 10 دی 1401
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

مام ژن
10,000,000 تومان 19 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//