رستاک
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
27,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
رستاک
10,000,000 تومان 23 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

رستاک
10,000,000 تومان 22 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

رستاک
5,000,000 تومان 25 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

رستاک
2,000,000 تومان 15 تیر 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین چرخ زندگی

بهترین کادوی تولدم

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//