مرکز مام
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
55,000,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
مرکز مام
20,000,000 تومان 11 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

مرکز مام
15,000,000 تومان 23 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
(خیریه جدید)

سرای گوهر

مرکز مام
20,000,000 تومان 15 دی 1400
کارآفرینان آرا شمیران
4.8 از 5

چند متر مهربانی

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//