سيد سام حسيني نسب
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
0 تومان
مشارکت مستقیم
21,180,000 تومان
بازکمپین فعال
0

تاکنون کمپینی توسط ایشان ساخته نشده است.

تاکنون هیچ کمپینی را به اشتراک نگذاشته است.
سيد سام حسيني نسب
10,000,000 تومان 11 تیر 1401
گروه جهادی ابوطالب
(خیریه جدید)

زنگ امید

سيد سام حسيني نسب
5,000,000 تومان 25 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

سيد سام حسيني نسب
600,000 تومان 14 تیر 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین چرخ زندگی

بهترین کادوی تولدم

سيد سام حسيني نسب
5,000,000 تومان 9 تیر 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

چرخ زندگی

سيد سام حسيني نسب
60,000 تومان 19 اردیبهشت 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین فردای روشن

عمو رضا جون روحت شاد

سيد سام حسيني نسب
20,000 تومان 19 اردیبهشت 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین فردای روشن

عمو رضا جون روحت شاد

سيد سام حسيني نسب
500,000 تومان 14 اردیبهشت 1400
سامان حسینی نسب
به نفع کمپین فردای روشن

عمو رضا جون روحت شاد

  • تولد
  • پایان یافته

بهترین کادوی تولدم

همكاران، دوستان و فاميلاي عزيز خيلي خوشحالم ميشم تولد امسالم را با ١٢ مادر سرپرست خانواده كه سر كار ميرن و درامد خوب دارند جشن بگيرم، اگر پول جمع بشه...

225% از 100,000,000 تومان
434 روز از مهلت گذشته
لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//