ایما
جذب از طریق بازکمپ و انتشار
300,320,000 تومان
مشارکت مستقیم
300,000,000 تومان
کمپین فعال
2

ایما
250,000 تومان از طریق 4 نفر برای
ایما
152,300,000 تومان از طریق 7 نفر برای
ایما
125,670,000 تومان از طریق 35 نفر برای

سرای گوهر

ایما
22,100,000 تومان از طریق 11 نفر برای

زنگ امید

ایما
100,000,000 تومان 28 فروردین 1402
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

تار و پود زندگی

ایما
30,000,000 تومان 1 مرداد 1401
گروه جهادی ابوطالب
4.6 از 5

زنگ امید

ایما
20,000,000 تومان 27 دی 1400
طلوع بی نشان‌ها
4.5 از 5

سرای گوهر

ایما
150,000,000 تومان 24 مرداد 1400
خیریه انصارالزهرا
5 از 5

کوک دل

تاکنون هیچ کمپینی را نپسندیده است.

لطفا کمی صبر کنید!
لطفا کمی صبر کنید!
//