گزارش پایانی
گزارش میانی
گزارش ابتدایی

خط مهر

 • تهران
 • ایجاد شغل
 • مرکز تماس
 • آموزش

گزارش‌های ویدئویی

 • پارسال
گزارش پایانی
 • پارسال
گزارش میانی :چند قدم مانده تا تکمیل شدن کامل پروژه
 • پارسال
گزارش ابتدایی

نظرات (4.8)

 • علیرضا
  پارسال
  کمپین عالی
 • منتال
  پارسال
 • رها پارسا
  پارسال
 • ریحانه بهرامی
  پارسال
 • بهار اسلامی
  پارسال
 • شايان عباسی
  پیارسال
 • حامد بوالحسنی
  پیارسال
  عالی هستید شما
 • پرهام امیدی
  پیارسال
  پاینده باشید
 • سپهر معصومی
  پیارسال
  فرشته های انسان نما